معرفی شرکت گل نقش توس


این شرکت از سال 1384 به بهره برداري رسید و فعالیت خودرا با انگیزه ایجاد تحول در بازار چینی و اپال و تاثیر گذاري در بازار کاشی و بخاري آغاز نمود .
علاوه بر تولید عکس برگردان این شرکت در زمینه تبلیغات و نشر نیز خدمات خود را به مشتریان عرضه می نماید.
راهبرد این شرکت بر سه پایه استوار است که عبارتند از : تحقق بازار/ طراحی/ تکنولوژي روز 

گالری طرح ها


کار این بخش متکی برتحقیق بازار، درك طراحان از نتیجه تحقیق ، ودرنهایت مهارت و خلاقیت طراحان است. طراح از سلیقه هاي شناخته شده و تفکیک شده تاثیر گرفته و این سلیقه ها را درك و دریافت می کند، بطوري که پس از مدت زمان کوتاهی می تواند از زاویه دید هر بخش از بازار به محصولات مورد نظر نگاه کند و اصطلاحاً قادر باشد خود را بجاي مخاطبین گوناگون قراردهد. به اینصورت است که طراح می تواند اقدام به آفرینش طرح هاي مناسبی براي هر بخش از بازار نماید. بطور خلاصه ، طراح از سلیقه موجود در بازار تاثیر می پذیرد تا بتواند در بازار تاثیرگذار باشد.